O vodě jinak – rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem,

 

Reportér Mike Adams byl zřejmě posledním novinářem, který s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život) udělal exkluzivní rozhovor. Dr. Batmanghelidj již nežije. Byl také zakladatelem National Association for Honesty in Medicine (Národní asociace pro čestnost v medicíně) a autorem knihy Your Body’s Many Cries For Water (Mnohá volání vašeho těla po vodě). Otiskujeme zkrácenou část rozhovoru.

 

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ

Exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem,

autorem knihy Voda pro zdraví, léčbu, život

 

Mike:  Vítejte, doktore. Jak jste se poprvé dozvěděl o těchto léčivých vlastnostech vody?

 

Dr. B: Měl jsem tu čest a privilegium, že jsem byl vybrán jako jeden z rezidentních lékařů, a měl jsem tu mimořádnou čest být jedním z posledních studentů Sira Alexandera Fleminga, objevitele penicilinu. Zmiňuji jeho jméno, abyste věděli, že jsem byl pohroužen do studia medicíny a výzkumu.  A o několik let později jsem musel podat muži, který trpěl bolestmi břicha způsobenými jeho nemocí, dvě sklenice vody, protože jsem v tu chvíli neměl žádné jiné léky, které bych mu mohl dát. Trpěl nesnesitelnou bolestí, a voda mu poskytla zázračnou úlevu. Ulevila mu – do tří minut se jeho bolest zmenšila, a do osmi minut zmizela úplně. Zatímco před osmi minutami byl v křečích a nemohl ani chodit, úplně se z tohoto stavu vzpamatoval. Začal se usmívat od ucha k uchu a velmi šťastný se mě zeptal, co má dělat, když se bolest vrátí? Řekl jsem, „No, pijte více vody.“  Pak jsem se rozhodl naordinovat mu, aby každé tři hodiny vypil dvě sklenice vody. On to udělal, a to byl po zbytek doby, kdy byl se mnou, konec jeho bolesti vředů.  To mě probudilo, protože na lékařské fakultě jsem nikdy neslyšel, že by voda mohla léčit bolest, takový druh bolesti. A tak jsem měl příležitost vyzkoušet vodu jako lék v následujících více než 3.000 podobných případů. A pokaždé se ukázalo, že je voda účinným lékem. Z tohoto pokusu jsem pochopil, že tito lidé měli žízeň, a že žízeň se může v organismu projevit bolestmi břicha, až do takové míry, kdy může být člověk při vědomí jen napůl, jak jsem zažil. A voda je pokaždé povzbudila. Takže když jsem přišel v roce 1982 do Ameriky, šel jsem na University of Pennsylvania, kam jsem byl pozván, abych pokračoval ve svém výzkumu a studoval vlastnosti vody zmírňující bolest. Ptal jsem se sám sebe, proč trvá farmaceutický průmysl na používání antihistaminik pro tento druh léků proti bolesti? Tak jsem začal zkoumat úlohu histaminu v organismu a tam byla odpověď – histamin je nervový mediátor odpovědný za regulaci vody a řízení sucha v těle. Když se to projevuje bolestí, ve skutečnosti to naznačuje dehydrataci. Takže tělo dává dehydrataci najevo bolestí. V závislosti na tom, kde se dehydratace usadila, cítíte bolest. Velmi jednoduché. Představil jsem tuto koncepci jako přednášející host na mezinárodní konferenci o rakovině a vysvětlil jsem, že lidské tělo dává najevo dehydrataci tím, že produkuje bolest, a bolest je známkou nedostatku vody v těle a nedostatek vody ve skutečnosti stojí za většinou zdravotních problémů v naší společnosti. Protože, když se podíváte na to, co dělá farmaceutický průmysl, vidíte, že vyrábějí tolik různých antihistaminik jako léky. Antidepresiva jsou antihistaminika, léky proti bolesti jsou antihistaminika, ostatní léky jsou přímo i nepřímo antihistaminika. Takže tehdy byla moje práce zveřejněna. Vědecký sekretariát 3. konference mezivědního výboru o zánětu mě v roce 1989 pozval, abych přednesl tuto prezentaci o histaminu na konferenci v Monte Carlu. A to jsem udělal, takže všichni pochopili, že histamin je regulátor vody v těle.

 

Mike: Chci zatleskat tomu, čemu říkám Vaše vědecká zvědavost. Myslím, že toto je ten druh zvědavosti, který se z tolika západních medicín vytratil, kde opravdový vědec pozoruje přírodu a interakci mezi lidmi a přírodou, a je stále zvědavý a otevřený všem možnostem, a pak po důsledných testech zformuluje závěry. Myslím, že moderní věda vypracovala mnoho chybných závěrů, protože opravdu nezůstala svobodomyslná…

 

Dr. B: Samozřejmě, že ano. A existence celého farmaceutického průmyslu je založena na předkládání nepravdivých vědeckých závěrů a na jejich propagaci. Vtloukají je do mysli důvěřivých lidí, kteří nejsou zvědaví, proč tomu tak je. Dalším klamným závěrem je otázka cholesterolu. Cholesterol je jedním z nejdůležitějších prvků pro přežití lidského těla. Když začne tělo produkovat více cholesterolu, má k tomu důvod. Tímto důvodem rozhodně není blokovat srdeční tepny. Hladinu cholesterolu v těle měříme z krve, kterou odebereme z žil. Nikde v dějinách lékařství neexistuje jediný záznam o případu, kdy cholesterol zablokoval žíly v těle. Takže problémem není lepivost cholesterolu, jak farmaceutický průmysl lidem vštěpuje – cholesterol je lepkavý, snižte jeho hladinu, jinak budete mít zablokované tepny, což je všechno nesmysl. Cholesterol ve skutečnosti zachraňuje lidské životy, protože funguje jako obvaz, vodotěsný obvaz, který si tělo samo vyprojektovalo. Když se krev stává koncentrovanou a kyselou, a proudí staženými tepnami nebo kapilárami při dehydrataci, pak dochází v arteriálním systému k odřeninám a trhlinám; samozřejmě nejprve v kapilárách srdce. Kdyby tam nebyl cholesterol, aby zakryl trhliny a oděrky, dostala by se krev pod membránu, sloupla ji a tato osoba by okamžitě zemřela. Cholesterol je vlastně prozatímní zachránce, který dává tělu čas, aby se ze svých problémů zotavilo. Nikdy jsme to nepochopili. Jsme impulzivní lékaři. Myslíme si, že když je něčeho moc, je třeba to snížit, a když je něčeho málo, je třeba to zvýšit. Neptáme se, proč je toho málo nebo moc.

 

Mike: A farmaceutické firmy vědí, že léčení cholesterolu je obrovský průmysl

 

Dr. B: Je to desetimiliardový průmysl. Existuje zpráva, že tyto statiny, léky snižující hladinu cholesterolu, ve skutečnosti způsobují amnézii. Jinými slovy, mozek zcela ztratí představu o tom, co se děje. Tato zpráva byla zveřejněna vynikajícím lékařem. Byl lékařem u letectva a je výzkumníkem v NASA. Ví, o čem mluví. Sám měl tento problém.

 

Mike: Právě jsem se chtěl vyjádřit k počtu nežádoucích účinků, které byly zaznamenány při užívání statinů. Někteří lidé trpí extrémní bolestí svalů. Zdá se, že amnézie, kterou jste zmínil, je velmi častým nežádoucím účinkem. Avšak právě vyšla studie, viděl jsem to dnes ráno, která říká, že borůvky obsahují fytoživiny, které prokazatelně snižují hladinu takzvaného mastného cholesterolu LDL silněji než statiny.

 

Dr. B: Je to zajímavé, protože, když tělo zvýší hladinu produkce cholesterolu, dělá to v rámci nouzové situace. V normálním stavu má cholesterol v těle vytvořit buněčné membrány, mozkové buňky, izolace nervů a samozřejmě hormony a vitamin D. Takže to jsou základní součásti, které cholesterol v těle vytváří. Nikdy bychom neměli zasahovat do cholesterolu, aniž bychom věděli, proč začalo tělo zvyšovat jeho hladinu.

 

Mike: Mám pro Vás otázku o vodě – spousta lidí si myslí, že se hydratují, když konzumují nealkoholické nápoje, mléko nebo Gatorade, nebo všechny ty ostatní nápoje…

 

Dr. B: Gatorade je možná v pořádku, ale obsahuje cukr, což není nijak zvlášť dobré pro lidi, kteří by dokonce mohli dostat hypoglykemii, nebo by to mohlo způsobit sekreci inzulínu. Tato sekrece inzulínu vyvolá pocit většího hladu a vede k přejídání. Ale pití Gatorade je v pořádku, když jste uprostřed golfové hry a slouží vám jako dočasný sportovní nápoj. Okamžitě vám poskytne trochu minerálních látek, které jste pravděpodobně ztratili pocením. Ale nic nenahrazuje vodu – vůbec nic. Žádný nápoj – žádná káva, žádný čaj, žádné alkoholické nápoje. Ani ovocné šťávy. Každý z nich má svůj vlastní program. Vaše tělo je zvyklé na tekutinu, která žádný program nemá, protože tělo závisí na svobodě této tekutiny, vody, protože v těle jsou dva druhy vody. Je zde již používaná a zaměstnaná voda, která není vhodná pro nové funkce. Tělo potřebuje vodu novou, či volnou, k tomu, aby mohlo nové funkce vykonávat. Když dáte tělu nápoje obsahující cukr nebo kofein, tyto dvě látky mají v těle svůj vlastní chemický program. Maří účel potřeby vody.

 

Mike: Hovoříte zde také o nealkoholických nápojích…

 

Dr. B: Mluvím o nealkoholických nápojích, limonádách, kávě obsahující kofein, nebo o čaji. Také mluvím o alkoholu, protože alkohol vlastně zastavuje nouzové systémy přívodu vody do důležitých buněk, jako jsou například buňky mozkové. V procesu reverzní osmózy Vaše tělo filtruje a vstřikuje vodu do buněk, tomu říkám reverzní osmóza. A k tomu musí zvýšit krevní tlak, aby mohlo překonat osmotický tah vody ven z buněk, a opětovně vstříknou vodu do buněk. To je důvod, proč se u nás při dehydrataci objevuje vysoký krevní tlak. A tento proces reverzní osmózy je zastaven alkoholem. Alkohol zastavuje filtrační systém.

 

Mike: Dovolte mi začít tuto další část tím, že Vás požádám o vysvětlení vztahu mezi konzumací vody a chronickým onemocněním. Existuje mnoho nemocí, které zmiňujete ve svých knihách, které se vztahují k dehydrataci. Zajímalo by mě, zda byste mohl dát našim čtenářům krátký výčet toho, o jaká závažná onemocnění se jedná a proč se zhoršují, nebo jsou podporovány chronickou dehydratací.

 

Dr. B: Nedávné údaje ukázaly, že léky na předpis, ačkoliv používané v souladu s pokyny lékařů, zabíjí více než 106.000 lidí a 2 milióny lidí jsou z nich více nemocní, než před jejich užitím. A pak je tu další skupina, která umírá na špatné recepty, chybné recepty. Takže asi 250.000 lidí zemře na problémy souvisejícími s léky a léčivy. To v zemi dělá z užívání léků zabijáka číslo tři – chráněného a licencovaného vraha. Srdeční onemocnění zabíjí asi 700 nebo 800.000, rakovina zabíjí asi 500.000, léky zabíjí 250.000 lidí.

 

Mike: Takže je fér říct, že léčiva, tak, jak je dodává moderní medicína, jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí v této zemi.

 

Dr. B: Určitě, a jsou k ničemu, protože většina léků, které lidé používají, zakrývá příznaky a komplikace dehydratace v lidském těle. Lidský organismus projevuje dehydrataci řadou symptomů a příznaků – jinými slovy, mozek vnímá dehydrataci či únavu během dne, nebo hned ráno, když chcete vstát z postele a jste unavení – to je známka dehydratace. Pak hněv, rychlá reakce, deprese, to všechno jsou známky dehydratace, když má mozek velmi málo energie z vody na to, aby se s informací vyrovnal, nebo jednal. To jsou některé postřehnutelné známky dehydratace. Pak má tělo svůj program pro zvládání sucha, což jsou alergie, hypertenze, diabetes, a také onemocnění imunitního systému.

 

Mike: Chtěl bych, abyste trochu více rozvedl téma astmatu a představu, že tělo řídí svou dodávku vody záměrně tak, že produkuje symptomy, které se nazývají astma.

 

Dr. B: Ano, víte, řízení sucha znamená, že musíte zalepit díry, kudy se voda z těla ztrácí. Voda je nejcennější komoditou uvnitř Vašeho těla, a pokud se do něj nedostává dostatečné množství a více vody mizí, tak je to pro Vaše tělo špatná situace. Vtip v designu Vašeho těla je v tom, že se nastartuje program řízení sucha a pak se objeví alergie, které jsou známkou dehydratace, protože systém, který reguluje vyvážení vody v těle, potlačuje v této energeticky náročné situaci imunitní systém. Pak dostanete astma. Dýcháním ztrácíme každý den asi litr vody. V podstatě, povrchové napětí v alveolech plic produkuje kontrakce těchto malých membrán, a vzduch je vytlačen. A v tomto procesu voda odchází spolu se vzduchem. Tak ztratíte dýcháním asi litr vody. Ten potřebujeme doplnit. Když jej nedoplníme, tak tělo svírá průdušky a ucpává díry. Tomu říkáme snížené proudění vzduchu v plicích v důsledku dehydratace a označili jsme to pojmem astma. Velmi rychle, v řádu několika málo hodin se dýchání stává zcela normální. Inhalátory již nebude potřeba. A když jsem kontaktoval NIH a toto všechno jim vysvětlil, muž, který to měl na starost, řekl, že vůbec nechápu, o co tady jde. Chtěl bránit svůj subjektivní názor, a tak tyto informace ignoroval, i když jsem šel za Clintonem, prezidentem Clintonem a požádal ho, aby zasáhl a vrátil zpátky dech těmto dětem. NIH byl ale vůči užívání léků neoblomný. Vlastně mi napsali a oznámili, že jsou spokojeni s tím, jak je astma léčeno. Tak taková je situace. 17 milionů dětí v Americe by se mohlo během několika dnů uzdravit, kdyby každý v této zemi začal s astmatiky komunikovat a říkal: voda je to, co byste si měli vzít. Dokážete si představit tak jednoduché řešení?

 

Mike: Ano. Ano, dokážu. A existuje mnoho takových řešení, která jsou k dispozici k léčbě velkého počtu chronických onemocnění, stejně, jako jste zde popisoval. Samozřejmě, myslím si, že by byl farmaceutický průmysl zděšen, kdyby se tyto informace rozšířily.

 

Dr. B: Ano, no, protože to, co říkám, je naprosto proti businessu. A nemluvíme tady o několika set tisících dolarů, ale o několika miliardách dolarů ročně. Neměli bychom čekat, až budeme mít žízeň, protože voda je hlavním zdrojem energie. Do doby, než dostanete žízeň, ztratíte energii z vody, kterou jste měli vypít dříve, než jste dostali žízeň. Takže pokud nedovolíte, aby benzínová nádrž Vašeho automobilu vyschla, než zastavíte a natankujete, proč byste měli dovolit, aby Vaše tělo dostalo žízeň, než si ve stánku u silnice koupíte nějakou vodu? Za prvé, lidé by nikdy neměli dovolit, aby dostali žízeň – měli by pít po celý den. Průměrný člověk potřebuje dva litry vody denně. Průměrný člověk ve skutečnosti potřebuje čtyři litry vody denně, ale dva litry musíme dodat. Další dva litry dostáváme z metabolismu jídla a obsahu vody v potravinách. Potřebujeme toto množství vody k výrobě alespoň dvou litrů moči. Proto, aby se nezatěžovaly ledviny. Když pijeme dostatečné množství vody tak, že je moč bezbarvá, je to dobré znamení.

 

Mike: Pro farmaceutický průmysl je existence onemocnění obchodní otázkou, protože, přiznejme si, farmaceutický průmysl je pro-ziskové odvětví. Zisky jsou vždy na prvním místě, a přinejmenším já jsem přesvědčen, a zdá se, že Vy také, že každá léčba, která konkuruje těmto ziskům, je minimalizována, opomíjena nebo otevřeně napadena.

 

Dr. B: Ano, nedávno byla v televizi jedna reklama. Bylo to velmi zajímavé – zpočátku jsem si to neuvědomoval, ale nyní vím, že hovořila ke mně. Jinými slovy, byla to reklama proti mým tvrzením. Protože já jsem řekl, že pálení žáhy je známkou dehydratace v lidském těle a měli byste pít vodu. Chlápek v reklamě přijde a sedne si k baru a říká: „Dejte mi sklenici vody, to pálení žáhy mě zabíjí.“ Nebo tak něco. A ta žena za barem říká: „Pálení žáhy voda nevyléčí – tento lék ano.“  Tak vidíte, takto farmaceutický průmysl bojuje s informacemi, které jsem zveřejnil. Ale přesto, lidé, kteří zjistili, že voda mohla vyléčit jejich pálení žáhy, jsou chytřejší než lidé, kteří kupují ten reklamní kousek.

 

Mike: Vypadá to jako by byly ve Spojených státech téměř dvě odlišné skupiny lidí. Existují lidé, kteří jsou závislí na mnoha lécích, aby jimi vyléčili všechno, každý symptom, který mají. Mění chemii svého těla a mozku pomocí léků. A pak tady jsou ti, kteří se sami vzdělávají o skutečných příčinách zdraví. Pijí vodu, vyhýbají se přísadám v potravinách, cvičí – zdá se, jako by mezi těmito dvěma skupinami existovala propast, která se zvětšuje.

 

Dr. B: Určitě. To je důvod, proč došlo k oživení alternativní medicíny a stále více lidí jí dává přednost před konvenční medicínou. Víte, za posledních 10 let jsem prodal nejméně přes 600.000 výtisků mé knihy Your Body’s Many Cries for Water (Mnohá volání Vašeho těla po vodě). A tak jsem za posledních 10 let měl několik tisíc rozhovorů v rozhlase. Informace se dostávají do rukou veřejnosti, a tak musí přirozeně farmaceutický průmysl zvýšit svou reklamu, aby tyto informace anuloval. To je důvod, proč tato reklama vznikla – a vlastně je jednou z mnoha. Každopádně, mluvili jsme o programech řízení sucha v těle. Hypertenze je další z těchto problémů. Když není v těle dost vody, nebo když se tělo stává dehydratované, pochází 66% ztráty vody z nitra buněk. 26% je z prostředí kolem buněk a pouze 8% se ztrácí z cévního systému.  Ale cévní systém je pružný – stahuje se a uvolňuje, takže nezjistíte problém, který se děje uvnitř buněk Vašeho těla testováním krve, které probíhá při tak velkém množství stavů. Kdyby lidé pili vodu v pravidelných intervalech a přijímali dostatek soli a minerálů pro rozšíření kapilárních lůžek, hypertenze by zcela zmizela.  Existuje 60 milionů Američanů, kteří si neuvědomují, že hypertenze je vlastně jedním z projevů programů řízení sucha v těle, kdy tělo zahájí proces reverzní osmózy, aby dodalo vodu dovnitř těchto buněk, které trpí z 66% nedostatkem vody.  Farmaceutický průmysl a lékaři arogantně a nevědomě léčí hypertenzi diuretiky.

 

Mike: Rád bych, abyste pohovořil o tom, jak se lidé mohou dozvědět, kdy potřebují pít vodu. Protože ve své knize píšete o tom, jak některé známky dehydratace, klasické příznaky, nemusí být jedinými známkami. Také byste nám mohl říct, kolik by měl průměrný člověk vypít?

 

Dr. B: Za prvé a především, nečekejte, až dostanete žízeň, protože to je chyba. Bohužel, Národní akademie věd a někteří další donedávna lidem říkali, počkejte, až dostanete žízeň, což je hlavní chyba, kterou jsme zdědili před 100 lety od člověka jménem Walter Bradford Cannon. V té době žil Francouz, který říkal, že dehydratace nebo žízeň je obecný pocit a že bychom ji měli studovat a Walter Bradford Cannon řekl: ne, žízeň je jen otázkou sucha v ústech.  Když je sucho v ústech, máme žízeň, což je arogantní prohlášení, a bohužel západní medicína se tím řídí. To je důvod, proč máme nemocný systém péče. Od věku 20 let se postupně, nepozorovaně, stáváme dehydratovaní, aniž bychom o tom věděli.  Ztrácíme naše vnímání žízně. Když se dostaneme do věku 70 let, můžeme být naprosto a viditelně žízniví, a přesto nerozpoznáme potřebu pít vodu, i když by byla voda položena vedle nás.  Toto bylo děláno jako experiment. Vědec požádal skupinu starších lidí, aby po dobu 24 hodin nepili vodu. O to stejné požádal skupinu mladých lidí.  Po 24 hodinách, když byla voda k dispozici, starší lidé nepoznali, že mají žízeň.

 

Mike: I po 24 hodinách bez vody?

 

Dr. B: Ano. Dokonce, i když byla voda postavena vedle nich, někteří po ní nesáhli. Ale mladí lidé vodu pili a napravili tuto dehydrataci.  Toto je velký problém a důvod, proč je tolik starších lidí naší společnosti nemocných, protože jsou zcela dehydrovaní a nepoznají to.  Takže, čekání na žízeň znamená zemřít předčasně a velmi bolestně. To je vlastně název článku, který jsem zveřejnil na svých internetových stránkách, a také na NAFHIM, Národní asociace pro čestnost v medicíně.  Za prvé, lidé by nikdy neměli dovolit, aby dostali žízeň – měli by pít po celý den. Proto, aby se nezatěžovaly ledviny. Když pijeme dostatečné množství vody tak, že je moč bezbarvá, je to dobré znamení.  Když moč zežloutne, znamená to, že se tělo začíná dehydratovat a když zoranžoví, pak je tělo skutečně dehydratováno a některé části těla touto dehydratací trpí.

 

Mike: Existují další podobné jednoduché příznaky, kterým mohou lidé věnovat pozornost?

 

Dr. B: Kůže – je-li kůže hezká, uvolněná a hladká, pak jsme hydratovaní. Pokud bude zmuchlaná a seschlá, znamená to dehydrataci. Krabatý povrch na obličeji starších lidí je známkou dehydratace. Krůtí krček pod bradou je známkou dehydratace. Takže, když má tělo nedostatek vody a podávají se mu na to léky, tato osoba přirozeně zemře, protože léčba umlčuje mnohá volání těla po vodě, ale nenapravuje dehydrataci. Takže musíme chápat tyto příznaky dehydratace. Určil jsem, proč jsou tyto tři nemoci vlastně větvemi jediného stromu a každá přirozeně produkuje jiný problém v různých věkových skupinách, ale všechny souvisí se stavy, které se v průběhu času vyskytují v důsledku dehydratace. Čas je podstatný – když se postupně stáváme dehydratovanými, začnou vysušené buňky transformovat. Vysvětlil jsem, jak dehydratace potlačuje imunitní systém, přímo či nepřímo, a tak dochází k většině onemocnění, včetně rakoviny.

 

Mike: Tak teď tady máme další otázku, která lidi zajímá – když jdou na jídlo do restaurace, je tu obrovské množství ekonomického tlaku z hlediska řetězců restaurací, nebo majitelů restaurací, aby jim podávali něco jiného, než vodu. Vzpomínám si, že jednou proběhla nějaká kampaň v řetězci restaurací Olive Graden. Kampaň byla nazvána Just Say No to H2O (Řekněte vodě ne), a odměňovali číšníky za to, že si lidé koupili nealkoholické nápoje místo toho, aby pili vodu.

 

Dr. B: To proto, že všichni jdou po rychlých dolarech, a to i na úkor zdraví někoho jiného.  Tyto restaurace se neliší od farmaceutického průmyslu, když propagují něco, co tělo nepotřebuje. Samozřejmě, že nevědí, nedělají to vědomě. Nikdo je nemůže vinit. Je to špatným vzděláním, a myslí si, že tyto nealkoholické nápoje jsou synonymem vody. Ve skutečnosti, z hodně dětí, které pijí limonády, se stanou „hlupáci“, ale jakmile jim tyto limonády vezmete, jejich známky se ohromně zlepší – z trojek a čtyřek se stala dvojka. Protože něco v kofeinu potlačuje enzymy z tvorby paměti. A to je přesně to,  protože kofein je toxická chemická látka – je to chemická válka.  Cokoliv, co by ji snědlo, by ztratilo své umění maskování, ostražitost, dobrou reakci, dobrou odezvu a stalo by se snadnou kořistí pro predátory vlastního potravního řetězce.

 

Mike: Ano, kofein je technicky insekticid.

 

Dr. B: Kofein je technicky insekticid. Také morfin a kokain. Jedná se o stejnou skupinu léků – neurotoxických látek.???

 

Mike: Je ještě něco, čeho by si naši posluchači měli být vědomi, nebo by měli dělat pro posílení svého zdraví prostřednictvím informací, které zpřístupňujete?

 

Dr. B: Ano, mohou zůstat v kontaktu. Mohou pravidelně navštěvovat mé internetové stránky, na kterých publikujeme informace a dopisy, které si vyměňujeme, a tak dále. Mohou se stát součástí hnutí pro zavedení čestnosti zpět do medicíny.  Protože, když jsou to mladí lidé, mají před sebou mnoho let, a bohužel mohou být v nečestné formě lékařské praxe zranitelní.

 

Mike: Tato stránka je…

 

Dr. B: http://www.watercure.com.

 

Mike: A ta druhá je http://www.nafhim.org  ?

 

Dr. B: Ano, ale z http://www.watercure.com  mají možnost přejít i na tuto druhou stránku. Tyto informace jsou zdarma, jsou to nejnovější informace v oblasti lékařské vědy, je to budoucnost vědecké medicíny, je to základ budoucí vědecké medicíny, a mohou je využívat zdarma. Jediné, co musí udělat, je, začít být zvědavý, jak se učit. A informace jsou psané tak jednoduchým jazykem, že je pochopí kdokoliv. Nepoužívám žargon. Používám velmi jednoduchou angličtinu, abych vysvětlil složité problémy.

 

VODY JE MÁLO, VAŽME SI JÍ: Více než miliarda lidí na světě nemá přístup ke kvalitnímu zdroji pitné vody. Nejhorší je situace v subsaharské Africe, kde má přístup k nezávadné pitné vodě pouze 56% obyvatel. V absolutních číslech je problém největší v Asii – jen v Číně se jedná o 300 milionů obyvatel. „Ve většině měst – vyjma subsaharské Afriky – jsou k dispozici relativně dobré zdroje, zato na venkově je kvalita vody problematická celosvětově. Nekvalitní voda má spolu s nedostatečným hygienickým zázemím zásadní dopady na zdraví lidí v rozvojových zemích. Výrazně se podepisuje na vysoké dětské úmrtnosti: Podle WHO umře ročně 1,5 milionu dětí v důsledku průjmových onemocnění – ta jsou ve většině případů způsobena právě závadnou vodou nebo chybějící sanitací. Důsledky jsou však mnohem širší – například řada dětí musí každodenně nosit vodu ze vzdálených nádrží, a proto se jim nedostane plnohodnotného vzdělání. Jindy tuto práci zastávají ženy, kterým zase nezbývá čas na jinou – výdělečnou – činnost. Zajištění pitné vody a základní hygieny pro všechny lidi na světě do roku 2015 je jeden z Rozvojových cílů tisíciletí. Podle všeho se však nepovede ho splnit – při současném tempu zlepšování situace by v Africe byl naplněn až v roce 2076[4]. Dostatečný přístup k pitné vodě se definuje jako dostupnost nejméně 20 litrů vody na osobu a den ze zdroje vzdáleného do 1 km od místa bydliště.

Proč pít vodu z vodovodu? Je zdravá, obsahuje přirozené vyvážené látky. Podléhá přísné kontrole. Ročně každá vodárenská společnost odebere několik tisíc vzorků a provede desetitisíce analýz. Voda z kohoutku vždy splňuje limity dané vyhláškou MZd. ČR č. 252/2004 Sb. v platném znění. Ve vodě z kohoutku je sledováno na 100 ukazatelů kvality vody, některé jsou i nad rámec vyhláškou stanovených povinných ukazatelů. U vody z kohoutku je kontrolován celý proces výroby a distribuce pitné vody, včetně kontroly přímo na kohoutku u spotřebitelů. Neobsahuje bakterie a jiné škodlivé látky. Voda z kohoutku v ČR zcela vyhovuje evropským standardům. Víte, co pijete – vodárenské společnosti zveřejňují úplný rozsah parametrů kvality vody z kohoutku, výsledky rozborů najdete na internetových stránkách společností, v zákaznických centrech či v informačních materiálech. (Veolia)

 

 

Posted in adaptace-imunita-výkonnost-výsledky, artroza-klouby-péče, autoimunitní nemoci-deprese-ekzémy-lupénka-migrény, imunita, metabolismus-celulitida-hormony, Naturopatie- poradna, Nezařazené, paraziti, pohyb a regenerace, potraviny-přídatné látky-homotoxiny, rakovina-civilizační choroby-výkonnost, výživa | Leave a comment

Proč je někdo štíhlejší, má lepší výsledky,..

Proč je někdo štíhlý bez nějaké námahy a druhý……..

Značným vědeckým problémem je, proč někteří lidé zůstávají štíhlí, s malým či žádným úsilím, zatímco druzí přibývají na váze.I když dodržují obecné rady ohledně stravy . Proč mají někteří lepší výkonnost a někteří trénují a dřou do úmoru a výkonnost je průměrná. Odpovědí je více a jistě budou přibývat i další otázky.

Studie ukázaly, že štíhlí lidé mají vysoké procento jistého hormonu, zatímco obézní mnohem nižší tvorbu tohoto hormonu. Vyšší procento hormonu má za následek účinnější metabolismus, dostatek energie a větší chuť do života.

Metabolismus našeho těla je možné přirovnat  k energetické peci v celém těle. Hořící plameny musí být stále doplňovány palivem. Během času se však stávají metabolické pochody stále pomalejší  a méně účinné. Tělo začne ukládat a chránit palivo, místo toho aby spalovalo. A pak tady máme toxické látky z prostředí, dlouhodobé stresové zátěže, narušené imunitní  adaptační systémy. Blokují nebo narušují produkci tohoto hormonu. A máme tady složitý propletenec.

Proto bývá často velkým zklamáním ,když upravíme stravu, případně konzumujeme prospěšné suplementy, super přípravky dietního programu, a výsledek je krátkodobý nebo žádný.

Proč ?

Buňka jako základní jednotka si pamatuje. Změnit buněčný program je  náročnější než bychom si přáli.  Každý jedinec  má svůj jedinečný program díky genetice a prostředí. Vymazat špatné programy a vložit správné je základní předpoklad dlouhodobých výsledků. A samozřejmé je i odolný antivirový biosoftware, který si organismus sám nainstaluje.

Co se dá v dnešních podmínkách dělat ?

Především je nutné zjistit co funguje a co nefunguje. Jak si to organismus řídí a pak postupně pomoci organismu „přeprogramovat“ a dodat cíleně co potřebuje , odstranit co mu škodí. To zase mít pod kontrolou možnými metodami z oblast biochemie, bioregulace a biorezonance .Výsledkem je pak silný adaptační systém, který dokáže reagovat na stále se měnící prostředí bez následků. Ten je však nutné opatrovat a aktualizovat v případě potřeby.

 

 

Posted in adaptace-imunita-výkonnost-výsledky, celulitida - metabolismus-kyslík, imunita, metabolismus-celulitida-hormony | Tagged | Leave a comment

Hloubkový detoxikační postup, proč je důležitý a nelze

Proč je hloubkový detox důležitý .

Proč nelze očekávat okamžité výsledky , když se odpad usazoval desetiletí.

 

 • Při analýze Darkfield vidíme všechny komponenty , které jsou v kapilární krvi :

–          červené i bílé krvinky ( jak fungují)

–          těžké kovy

–          chemikálie

–          metabolický odpad

–          parazité

–          bakteriální stres , písně

 

 • Ukazují jak funguje či nefunguje optimálně náš organismus (acidibazická nerovnováha, extrémní viskozita krve = uzavírání kapilár cévních i lymfatických, bakteriální stres,chemický stres..).
 • Organismus se jich nedokáže zbavit a tudíž se kumulují a ukládají do mezibuněčných prostor. Hromadí se ve vrstvách.
 • Čím je člověk starší, tím více vrstev odpadu
 • Dokud se nenaplní skladovací kapacita Vašeho těla.
 • Ovlivňují celkový metabolismus, který pak pracuje na dluh.
 • A začnou potíže : chybí dostatek kyslíku, dostatek živin a hromadí se ještě více odpadu
 • Navenek se projeví zpočátku nenápadně : častější únava,drobné bolesti, infekce, kožní potíže,…

 

 • Jakmile začneme provádět hloubkový detox, musíme se zbavit postupně vrstev uloženého odpadu. A ten bývá hodně hluboko ve tkáních.
 • Nelze očekávat okamžité výsledky za pár měsíců, když se odpad usazoval desetiletí.
 • Chce to čas , trpělivost a hlavně spolupráci s naturoterapeutem, aby Vám podle výsledků upravil proces detoxikace. Aby se nevyplavilo příliš mnoho usazenin najednou, které by tělo nestačilo přirozenou cestou odplavit.

 

Výsledky :

 

*        Vyřešení dlouholetých potíží, které obtěžují a znepříjemňují nám život

*        Zbavení bolestí, na které jsme si mnohdy zvykli a považujeme za neřešitelné

*        Více energie a vitality

*        Rychlejší proces regenerace

*        Pokud užíváme různé doplňky stravy, lepší účinnost a vstřebání – ušetříme peníze

 

 

 

Posted in Nezařazené | Tagged | Leave a comment

Rohlík z marketu? Už ani psovi

rohlík

Mouka, voda, sůl a droždí nestačí. Dnešní rohlíky mají i přes 30 látek.

Bílá mouka je jeden z nejškodlivějších potravin našeho jídelníčku. A k tomu ještě další přídatné látky.

Pokud jste si mysleli, že obyčejný rohlík, který kupujete v obchodě, obsahuje vodu, sůl, mouku, droždí, popřípadě olej, tak jste se velmi mýlili. Dnešní rohlík je téměř kompletní chemická laboratoř, obsahuje totiž navíc regulátory kyselosti, kypřicí látky, emulgátory, enzymy… celkem více než třicet látek.

Do rohlíků se tyto látky přidávají proto, aby přizpůsobily chuť i vzhled rohlíku co nejvíce aktuálním přáním zákazníků a dobře se prodávaly. Pomáhají navíc pekařům, aby se jim těsto dobře zpracovávalo. Tak velký počet „zlepšovacích“ přípravků v jednom rohlíku však překvapil i experty na potravinářské technologie

„Zlepšovací látky přidávají do těsta všichni pekaři, aby splnili dva základní požadavky prodejců – že má být pečivo co nejvíc trvanlivé a co nejlevnější. Toto je však extrém, tolik látek v rohlíku jsem snad ještě neviděl,“ říká s úsměvem Josef Příhoda, docent v oboru cereální chemie a technologie na VŠCHT. Všechny látky jsou však podle něj zdravotně nezávadné a člověk se nemusí bát, že by mu jakkoliv uškodily.

Naše babičky si podle něj vystačily s olejem, solí, moukou a vodou. Pokud chtěly, aby jim pečivo zůstalo déle čerstvé, přidaly trochu oleje. Dnešní doba si však žádá inovace, a tak je i pečení „velká věda“.

Jaké přídavné látky se do těsta přidají, však nevymýšlejí pekaři, ale samostatné firmy, které je mění několikrát v roce podle složení základních surovin a tak, aby mělo pečivo co nejlepší chuť. „Ty nejpoctivější firmy jezdí na pole ještě před sklizní a zkoumají chemické složení zrn, aby na základě jeho analýzy vymyslely tu nejlepší přídavnou směs,“ popisuje Příhoda s tím, že co konkrétně se do směsi přidá, záleží hlavně na zkušenostech odborníků, kteří chuť i vlastnosti těsta neustále zkoumají a snaží se ho vylepšit.

Podle Marcely Slukové, odborné asistentky VŠCHT, se pak někdy může stát, že zlepšující složky obsahují látky, jejichž vlastnosti se navzájem vyrušují. Na etiketě z balených rohlíků nakoupených v Makru byla například kyselina askorbová, která má zlepšovat vlastnosti těsta, tedy přinést kýžený objem a dobré kynutí. Zároveň však v něm byl cystein, která působí opačně a strukturu těsta naopak oslabuje.

Podle ní se stalo patrně to,  že výrobci  smíchali dvě směsi přídavných látek, jednu základní, která obsahuje ozkoušené přípravky, a druhou doplňkovou, která měla těsto dále vylepšit a neuvědomili si, že tím zároveň vyrušili účinek první látky v základní směsi.

Podle mluvčího pekáren United Bakeries, které rohlíky s velkým obsahem přídavných látek vyrobily, pomáhají tyto látky vyrovnávat kolísající kvalitu a zpracovatelnost mouk. „Množství tohoto přípravku, jehož hlavní složkou je mouka, je ve výrobku velmi malé, nedosahuje ani jednoho procenta obsahu výrobku, nicméně z legislativních důvodů jsou výrobci povinni všechny přídatné látky uvádět, i když jsou v přípravku jen ve stopovém množství,“ vysvětluje Jaroslav Pomp.

Podle něj mají balené i nebalené rohlíky stejné složení i základní recepturu a mění se jen zlepšovací přípravek v souvislosti s kvalitou mouky, která se liší s každou sklizní či dodávkou obilí.

Podle Příhody záleží především na kvalitě mouky. S americkou kvalitní moukou by si podle něj například evropští pekaři neporadili. Aby z ní něco upekli, museli by ji hníst i nechat kynout mnohem delší dobu, než jsou zvyklí.

Autor: Iva Špačková

 

 

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/slozeni-rohliku-obsahuje-vice-nez-30-latek-f14-/ekonomika.aspx?c=A130924_122036_ekonomika_spi

Posted in autoimunitní nemoci-deprese-ekzémy-lupénka-migrény, celulitida - metabolismus-kyslík, imunita, metabolismus-celulitida-hormony, nemoci souvisí se stravou a způsobem života, potraviny-přídatné látky-homotoxiny | Tagged | Leave a comment

Kmenové buňky- převratná metoda nebo obchod s iluzí ?

Kmenové buňky: Převratná metoda léčby artrózy.

Nebo obchod s iluzí?

Jan Hnízdil 14. 08. 2013 | 08:47

Vědecký vývoj nelze zastavit. Degenerativní onemocnění kloubů, osteoartrózu, už není potřeba léčit jen léky na tlumení bolesti nebo operacemi. Lékaři nabízejí převratnou metodu, díky níž dokážou zčásti obnovit poškozenou chrupavku. Jedná se o léčbu pacientů jejich vlastními kmenovými buňkami, nadšeně informují www.novinky.cz a řada dalších médií.      „Léčbu kmenovými buňkami jsme již použili u několika desítek pacientů. Dosavadní ohlasy po zákroku jsou opravdu velmi dobré. Jde nejen o velmi účinný, ale i šetrný a zpravidla bezbolestný zákrok, který je vhodný pro většinu pacientů.,“ konstatuje primář René Moster, z brněnského Revmacentra.

K léčbě se využívá vlastní tuková tkáň pacienta, odsátá z břicha, podbřišku nebo hýždí. Z ní izolované kmenové buňky pak v Revmacentru vpraví do postiženého kloubu. Zákrok se provádí v místní anestezii, netrvá déle než dvě a půl hodiny, cena jedné terapie se pohybuje kolem třiceti tisíc, pojišťovny ji nehradí.„Zatím nás vyhledávají zejména aktivní lidé, kteří se nebojí zkoušet novinky a pro které je jejich pohybová aktivita klíčovou složkou jejich života, ať už profesního nebo soukromého. Jde mimo jiné o sportovce, vojáky, policisty, ale i podnikatele. Také jde o pacienty, kteří se z různých důvodů nechtějí či nemohou podrobit operaci umělé kloubní náhrady.“, říká MUDr. Moster a dodává, že „zájem o léčbu roste napříč všemi vrstvami pacientů“. Není se čemu divit. Kdo by nestál o rychlou, účinnou a bezbolestnou léčbu artrózy. Čert vem peníze. Stejně už dlouho platit nebudou. Řada pacientů mne žádala o radu, zda bych jim léčbu kmenovými buňkami doporučil. Byl jsem bezradný. Koncem června jsem proto napsal Vědeckým radám České lékařské komory a Ministerstva zdravotnictví ČR:

 

„V posledních měsících jsem pacienty opakovaně dotazován na účelnost a účinnost léčby artrózy prostřednictvím kmenových buněk, získaných z tukové tkáně. Tato léčba je mohutně mediálně propagovaná jako revoluční a vysoce účinná i u těžkých forem artrózy. Oproti tomu mám zdokumentované případy, kdy léčba zcela zklamala očekávání pacienta, při platbě dosahující částky téměř sto tisíc Kč. Protože se mi údaje, uváděné ve veřejných médiích, nepodařilo ověřit ze seriózních lékařských zdrojů, dovoluji si Vás požádat o odpovědi na následující otázky:

 

– jedná se v případě léčby artrózy prostřednictvím kmenových buněk o metodu účinnou, ověřenou, odpovídající aktuální poznatkům lege artis lékařské vědy?

– existují seriózní vědecké studie, které účinnost metody potvrzují?

– je tato metoda u nás řádně registrována, aby bylo možné ji používat v léčebné praxi?

– jaký je názor odborných lékařských společností?

– je propagace této metody ve veřejných médiích v souladu se zákonem o reklamě?

– mohu tuto metodu bez jakýchkoliv pochybností doporučovat svým pacientům?“.

 

Zatímco lékařská komora zarytě mlčí, z ministerstva odpověděli obratem:

 

„Na základě dosud získaných informací, včetně stanovisek kompetentních odborných autorit, je Ministerstvo zdravotnictví ČR toho názoru, že účinnost a bezpečnost metody není prokázána na větších studiích. Mzd.ČR k dnešnímu dni neudělilo žádnému poskytovateli zdravotních služeb povolení k ověřování dotčené metody, stejně tak logicky nebylo ministerstvem vydáno rozhodnutí, jímž by dotčenou metodu uznalo jako standardní metodu splňující její zavedení do klinické praxe. Rovněž tak k dnešnímu dni ministerstvo nedisponuje informací, že by tato metoda byla zavedená do klinické praxe v některém ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, případně že se jedná o modifikaci již zavedených metod. S ohledem na výše uvedené a na základě informací, které máme aktuálně k dispozici, proto dotčenou léčebnou metodu považujeme za metodu neověřenou, jejíž účinky a bezpečnost nelze garantovat.“, napsala mi MUDr. Hana Sajdlová, ředitelka odboru zdravotních služeb.

 

 Pacientům řeknu, aby na vědecký pokrok raději moc nespoléhali. Není lepší recept, než se o vlastní klouby dobře starat – životosprávou, pravidelným pohybem, přiměřenou váhou. Tak, aby jim vydržely celý život a nemuseli vkládat naděje i úspory do zázračných (neověřených) léčebných metod.

Posted in artroza-klouby-péče, nemoci souvisí se stravou a způsobem života, Nezařazené, péče-servis-zdarma, pohyb a regenerace | Tagged | Leave a comment

Rakovina, dioxiny, voda

Rakovina, dioxiny, voda

voda

 

Možná jste to už četli, ale informace je tak závažná, že ji uvádím na svých stránkách.

Jedovaté látky se nám kumulují v organismu aniž bychom o tom věděli. V těchto horkých dnech je potřeba hodně pít a právě voda v plastových lahvích je velmi nebezpečná.

Asi se divíme, proč ještě dnes jsou na trhu potraviny, obsahující DIOXINY.

Potom ovšem víme, že příčinou je dosažení maximálního ZISKU.

Připomínám!

Nezáleží na tom, kolikrát tuto zprávu  dostanete. Pošlete ho prosím dál.

Voda v lahvích ve vašem autě je velmi nebezpečná a to zdaleka není všechno. A co balená voda v obchodech. Jak je dopravena od výrobce, jak je skladovaná. Dioxin se uvolňuje z plastu především teplem.Čtěte:

Sheryl Crow zveřejnila, co způsobilo její rakovinu prsu.

Nejpravděpodobnější příčina?

Ošetřující onkolog jí sdělil:

Byla to vysoká úroveň dioxinu v tkáních jejího těla.

Lidé by neměli pít vodu, která byla ponechaná v plastových lahvích v autě. Teplo totiž reaguje s chemikáliemi z plastu lahve, čímž uvolňuje dioxin do vody.

Dioxin je jed, stále více nacházený v tkanivu rakoviny prsu. Buďte proto opatrní a nepijte takovouto vodu.

Tuto informace by měl každý znát, protože ho může ochránit.

 • Místo plastových lahví používejte láhve z nerezového materiálu,nebo ze skla!
 • Tuto informaci uvádí také Zdravotní institut Walter Reed Army.
 • Nedávejte plastické nádoby do mikrovlnek!!
 • Žádné plastové láhve na vodu v mrazácích.
 • Žádné plastické obaly do mikrovlnek!!!
 • Tyto chemikálie způsobují rakovinu, obzvláště rakovinu prsu.
 • Dioxiny jsou pro buňky našeho těla velmi jedovaté!!
 • Nemrazte vodu v plastových lahvích,protože se tím uvolňují dioxiny z plastu.

V televizním pořadu vysvětloval manažér Wellness Programu nemocnice Castle Hospital tato zdravotní rizika.

Hovořil o výjimečné škodlivosti dioxinu .Zdůrazňoval, že bychom neměli ohřívat potraviny v mikrovlnkách s použitím plastových nádob…

Zvláště pak potraviny, obsahující tuk.

Vysvětloval, že kombinace tuku, vysoké teploty a plastu uvolňuje dioxín přímo doohřívaných potravin.

Místo plastu doporučuje používat na ohřev potravin žáruvzdorné sklo nebo keramické nádoby.

Dosáhne se tak stejného výsledku, ale BEZ DIOXINU!!!

Takže potraviny jako polotovary,instatní polévky atd. vyjměte z jejich obalů a ohřívejte v doporučených nádobách.

*        Pokud možno instantní potraviny vůbec nepoužívejte : konzervanty, dochucovadla, syntetické přísady ničí střevní mikrofloru a způsobují zažívací potíže ,podílejí se na   onemocnění jako je Crohn,..

Papír sám o sobě není škodlivý, ale nevíte, čím je napuštěn. Proto je bezpečnější ohřev jídla v žáruvzdornýchnebo skleněných nádobách.

Uvedl, že nedávno některé restaurace typu rychlého občerstvení vyměnily polystyrénové nádoby za papírové.

Problém s dioxinem byl jedním z důvodů…

Zdůraznil, že stejně rizikový je ohřev potravin v přiléhajících plastových fóliích, kterými jsou potraviny od výrobce zabaleny. Když potravinu ohříváme, vysoká teplota způsobuje, že jedovaté látky se vytaví z plastového obalu přímo do ohřívané potraviny.

Místo plastové folie zakryjte potravinu papírovým ubrouskem.

 

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama

Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama

Analýza právní úpravy a praxe v České republice

www.llp.cz

Posted in celulitida - metabolismus-kyslík, imunita, metabolismus-celulitida-hormony, Naturopatie- poradna, nemoci souvisí se stravou a způsobem života, Nezařazené, paraziti | Tagged | Leave a comment

Metabolický odpad v kapilárkách

METABOLICKÝ ODPAD

   Trávící soustava člověka nebyla vytvořena k tomu, abychom jedli jídlo, které  nemá žádnou výživovou hodnotu. Je pro náš digestivní systém nestravitelné, zanechává mastné kaly nebo ztvrdlé koprolity, vytváří kameny, narušuje strukturu cév nebo masivně zahleňuje.trávící soustavou uzpůsobenou nejvíce živé a vysoce enzymatické stravě.

Metabolické zbytky, urátové krystaly

Metabolický odpad nacházím v kapce krve souběžně i s kovy, ruloformami, urátovými krystaly,..

Co nejčastěji způsobuje tyto metabolické zbytky v krvi, které se snadno mohou lepit na stěny cév a kompromitovat krevní oběh?

–          Sladkosti a cukr

–          Fast food

–          Maso a uzeniny

–          Smažené a tučné

–          Jídlo upravené v mikrovlnné troubě

–          Barviva a konzervanty, nezdravá éčka, zvýrazňovače chuti

–          Ztužené rostlinné tuky

–          Potravní doplňky pro sportovce ( některé)

–          Výrobky z kravského mléka

–          Chronicky přetížená slinivka, která nedává dostatek trávících enzymů

–          Chvatné jedení a nedostatečné žvýkání stravy

–          Přejídání, nárazové jedení

–          Nezdravé kombinace potravin

–          Okolnosti související s metabolickým typem člověka, pokud jí stravu, která je pro jeho metabolismus nevhodná

–          Nedostatek vlákniny

–          Nedostatek nenasycených mastných kyselin

–          Zvýšená propustnost cévní stěny

–          Paraziti v trávícím traktu

–          Nedostatečný odtok žluči z důvodů blokace žlučovými kameny (v játrech a žlučových cestách)

Mnoho nemocných lidí má ve střevech vrstvu letitých kalů  a myslí si, že když vezmou nějaké vitamíny, že se jejich potíže vyřeší. Diví se, že vitaminy nefungují. Vitaminy na to nestačí. A jak to v přírodě bývá, vše souvisí se vším.

Co je třeba udělat ?

 1. 1.    Živiny se vstřebávají ve střevech a je tedy celkem rozumné provádět důkladnou očistu střev
 2. 2.    Dodávat specializované mikroživiny, pokud je to nutné ( např. sportovci , náročná povolání) spotřebovávají velké množství živin.Jejich organismus potřebuje vyrobit více energie
 3. 3.    Kvalitní strava
 4. 4.    1-2 x / rok hloubkový detox. Problém s metabolickým odpadem je totiž mnohem hlubší, než by se zdálo. Nekumuluje se totiž jen ve střevech, ale vytváří kaly i v cévním a lymfatickém systému, v tuku a mezibuněčném prostoru a právě  hloubkový detox podpoří nastartování správného režimu uvnitř těla.

Hloubkový detox  je nutné provádět ve spolupráci se zkušeným a vzdělaným naturopatem.

 

Posted in autoimunitní nemoci-deprese-ekzémy-lupénka-migrény, celulitida - metabolismus-kyslík, imunita, metabolismus-celulitida-hormony, Naturopatie- poradna, nemoci souvisí se stravou a způsobem života, Nezařazené, paraziti | Leave a comment

Cyklistika je zdravá, velmi zdravá

CYKLISTIKA JE ZDRAVÁ, CO JE DŮLEŽITÉ  VĚDĚT

 

Pohyb je prospěšný, včetně jízdy na kole. A protože na něm může jezdit každý bez rozdílu věku a váhy, věnuje se cyklistice stále více lidí. Potřebujete si zlepšit fyzičku, shodit pár kilo a zpevnit ochablé svaly? Pak není nic jednoduššího než si pořídit kolo a šlápnout do pedálů.

___

_ Začít můžete v každém věku, a dokonce i tehdy, pokud máte potíže s bolavými klouby či několik kil navíc. Podle odborníků tímto oblíbeným sportem prospějete celému organizmu.Zlepšíte IMUNITNÍ SCHOPNOSTI ORGANISMU zlepšíte unavený METABOLISMUS ( hlavní příčina zvyšování hmotnosti).

Pro někoho se stane doslova motivem, jak se zlepšovat a zkusit i závodní ambice.Porovnat se z ostatními.

 

   Při jízdě na kole se prohloubí dýchání a srdce začne bít o něco rychleji. Pokud pak tělu tento druh pohybu dopřejete pravidelně, zlepšíte nejen svoji celkovou kondici, ale také obranyschopnost organizmu. Aerobní pohyb dále podporuje fungování trávicího traktu, snižuje rizika obezity, kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky, a dokonce i některých typů rakoviny. Jízda na kole má  na lidské tělo mnoho dalších pozitivních vlivů.

 

Posiluje srdce.

Pravidelná jízda na kole posiluje oběhovou soustavu a rozvíjí kapacitu plic, protože zatížené svalstvo potřebuje více kyslíku. Cyklistika je také dobrou prevencí srdečních příhod. Pod dohledem lékaře bývá tento druh pohybu dokonce součástí rehabilitace po operacích srdce.

 

Neničí klouby.

Oproti chůzi snižuje cyklistika zatížení kyčelních kloubů a kolen. Proto je nejšetrnějším sportem zejména pro lidi s nadváhou, ale v malých dávkách také pro pacienty trpící artrózou či jiným degenerativním onemocněním kloubů.

 

Pro ženy : výborné pro odstranění celulitidy a zpevnění hýžďových partií

Mnohé ženy se domnívají, že budou mít příliš svalnatá a objemná stehna. Opak je pravdou. Nejen, že nohy zeštíhlí, prokrvení a okysličení způsobí i odstranění celulitidy. Nutné je naučit se šlapat v lehkých převodech ( 80x /min) a „nelámat“ v těžkých převodech. To naopak způsobuje zakyselení, únavu a celulitidu ještě více podpoří. Tak tomu bývá často při neodborně vedených hodinách spinningu.Při jízdě do kopečku zpevníte zadeček a nemusíte pak kupovat zpevňující prádlo.

 

Zpevňuje lýtka.

Při šlapání zatěžujete zejména stehenní a lýtkové svaly. Kromě toho se však posiluje také břišní, prsní a zádové svalstvo. i svaly paží. Vzhledem k jednostrannému zatížení svalstva nohou je vhodné zhruba po 30 minutách souvislé jízdy udělat přestávku a svaly procvičit. Po ukončení jízdy důkladně protáhněte celé tělo.

 

 

Vrací štěstí a radost

Stejně jako při každém pohybu, i při jízdě na kole se do krve vyplavují endorfiny. Díky nim se dostavuje pocit štěstí a spokojenosti, takže se vám během jízdy zlepší nálada, získáte pozitivní pohled na svět a zbavíte se únavy.

 

Kdy k lékaři.

Jak se ale říká, všeho s mírou a totéž platí také u cyklistiky. Pokud nejste na jízdu na kole zvyklí, rozhodně se zpočátku nepřemáhejte, abyste nepřetížili netrénované svaly. Zátěž zvyšujte postupně. V případě, že trpíte křečovými žilami, jezděte lehčí trasy a nezatěžujte nohy velkou zátěží. Důsledkem by mohl být zánět žil a trombóza. Jestliže vás bolí záda,poraďte se s lékařem, jak dlouhé a časté by vaše vyjížďky měly být. Vzhledem k tomu, že na kole zaujímá tělo polohu, která pro něj není přirozená, trpí při ní zejména páteř a zádové svalstvo. Jízdou na kole neposílíte ani svalstvo na přední straně trupu a na břiše.

 

Nutné protažení.

Při cyklistice jsou aktivní hlavně svaly na nohou, a pokud se nevěnujete i dalším pohybovým aktivitám, může dojít k výrazné svalové nerovnováze. Proto je důležité zaměřit se také na cviky na zpřímené držení těla a hlavy, zvětšení pohyblivosti ramenních kloubů, protažení prsních svalů a svalů na zadní straně stehen a lýtek. Ideálním doplňkovým cvičením je gymnastika, pilates, plavání na znak, běh či různé další kompenzační cviky. Pokud si sami nevíte rady, poradí vám fyzioterapeut nebo trenér fitness. Na co byste měli pamatovat v každém případě, je strečink. Než začnete sportovat, je třeba celé tělo zahřát, v okamžiku, kdy skončíte, je nutné zaměřit se na jeho protažení. Jedině tak předejdete natažení a poranění svalů.

 

Co byste neměli podcenit před jízdou na kole

 • Abyste si jízdu na kole užili a vyhnuli se zdravotním problémům, myslete na dobré vybavení: kvalitní kolo nastavené podle parametrů vašeho těla a další důležité doplňky.
 • Nechte si odborně nastavit výšku sedla – v renomovaných cyklistických prodejnách
 • Nikdy nevyjíždějte bez přilby. Při nehodě vám může zachránit život. Na její pořízení dokonce přispívají i některé zdravotní pojišťovny.
 • Sedlo by mělo být pohodlné a správně nastavené. Zkontrolujte ho a případně jednoduše vyměňte. Jinak riskujete bolestivé otlaky na zadečku .
 • Pořiďte si kvalitní prádlo a oblečení. Nejlepší volbou jsou funkční kousky, které zajistí odvádění potu, dobrou termoregulaci a ochranu proti
 • povětrnostním vlivům.
 • Kupte si dobré cyklistické boty. Měly by správně držet na noze, abyste předešli pádům, opuchlinám a puchýřům, nášlapné pedály umožní šlapat pěkně dokulata a zlepší okysličení svalstva
 • Vždy mějte po ruce cyklistickou láhev s pitím Během jízdy nezapomeňte. doplňovat tekutiny. Tím, že se potíte, o ně přicházíte, a tak může velmi snadno dojít k dehydrataci organizmu.

 

Posted in celulitida - metabolismus-kyslík, metabolismus-celulitida-hormony, nemoci souvisí se stravou a způsobem života, Nezařazené | Tagged | 1 Comment

Proč vznikl projekt NATUROPATICKÁ PORADNA

Proč vznikl projekt NATUROPATICKÁ PORADNA ?

Moderní člověk žije často v rozporu se svým fyziologickým nastavením. Přestože lékařská věda dosáhla za poslední desetiletí mimořádných úspěchů , Česká republika je stále na

1. místě v rakovině tlustého střeva ( ročně je kolorektální karcinom nově zjištěn u 7800 lidí a 14 lidí denně    na něj umírá.

Obsazujeme přední místa v karcinomu plic a prsu.

V kardiovaskulárních onemocněních vedeme v celé západní Evropě.

Srdečně –cévní onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtnosti a onemocnění u nás – až 40%

Cukrovku má u nás 7% populace, přičemž cukrovka zkracuje život průměrně o 10 let a přináší celou řadu zdravotních komplikací.

50 % lidí s cukrovkou má vysoký krevní tlak.

Obézních je 20 % spoluobčanů. Vysoké procento má nadváhu nebo nebezpečný viscerální tuk kolem vnitřních orgánů.

Každé 3. Dítě v ČR má potíže s alergiemi a s imunitou.

Vedlejší negativní účinky klasických léků jsou na 4. místě v příčinách úmrtí.

Přitom jíme 15x méně vlákniny než naši předkové na začátku 20.století a konzumujeme 100x více nutričně prázdných poživatin.

Většina lidí silně podceňuje fakt, že výživové faktory a způsob jakým pomáháme našemu tělu zbavovat se jedů, tvoří až 90 % našeho zdraví. Změna životního stylu, detoxikace od jedů a usazenin a adekvátní skladba výživy je pro léčbu chronických důležitější než léky, které většinou příčiny zdravotního problému neřeší. Kardiovaskulární potíže lze například zdravým životním stylem snížit až o 80 % a cukrovku o 58 %.

Jsme přesvědčeni ,že je skutečně velmi potřeba, aby z řad laiků a pracovníků  z oblasi wellnes, nejen lékařů, vzešel systém vyškolených odborných naturopatických konzultantů. Tato úctyhodná a užitečná profese se na našem trhu práce vyskytuje v nedostatečném množství. Chybí mnohým nemocným, kteří hledají cestu k holistickému zdraví a těžko se orientují v nepřeberném množství doporučení, rad a doplňků stravy na našem trhu.

Naturopatický konzultant se nestaví do role lékaře, s lékaři intenzivně spolupracuje. Může to být i sám lékař. Nicméně poskytuje klientovi to, v čem mnozí lékaři nejsou podrobně školeni ( např. stravovací  terapie při zdravotních obtížích  v různých životních situacích, moudrost našich prapředků v používání rostlinných a živočišných léčiv, detoxikační programy naturopatickými  prostředky,..) , na co při své práci lékaři nemají dostatek času.

Naturopat odstraňuje z těla to, co v něm přebývá a brání uzdravení, a dodává             do organismu to, co mu chybí, aby  se tělo uzdravilo samo.

Posted in autoimunitní nemoci-deprese-ekzémy-lupénka-migrény, Naturopatie- poradna, nemoci souvisí se stravou a způsobem života, Nezařazené, péče-servis-zdarma, rakovina-civilizační choroby-výkonnost, servis - zdarma-kvalita-péče, výživa, zdravotnictví | Tagged | Leave a comment