Jak zvládat stres

 

Být stále svěží, vitální, plný síly a energie. 

Mít hladkou pleť a pružné silné tělo.

Každý si to přeje a nejlépe až do konce života.

 

Jak je možné využít nových poznatků pro tyto cíle?

Každý živý organismus i neživá věc vibruje a produkuje určité frekvence. V minulosti a bohužel i teď se zaměřujeme pozornost pouze na  naše hmotné tělo. Řešíme výživu, pohybové aktivity a vzhled.

Nyní se stále více prokazuje zásadní vliv  energií na naše hmotné tělo. Jejich konstruktivní a bohužel i destruktivní síla. Ta se právě projevuje na hmotě – našem těle.  Právě využití konstruktivních vibrací , jejich rezonování  je možné využít. Destruktivní vibrace vedou k destrukci a poškození fyzického těla  a vznik problému.

PROBLÉM JE TŘEBA ŘEŠIT JAK NA ÚROVNI TĚLA, TAK NA ÚROVNI ENERGIE.

Energie, frekvence.

Každý orgán má svou vlastní frekvenci. Jakmile zapnete reproduktor na plné pecky, rozezníte nejen sebe. Můžete rozeznít i nervy sousedů vzhledem k hlasitosti hudby. Pokud vibrujeme na frekvencích hněvu, stejně reaguje a rezonuje i okolí. Pes zaleze do boudy, kocour mizí z vašeho dohledu, dítě se rozbrečí a partner také reaguje-rezonuje  hněvem. Silněji. A pokud vibrujeme na frekvencích lásky a radosti, děje se pravý opak. A silněji. Stejné rezonuje stejným.  Máme na výběr. Ani si neuvědomujeme, protože to nevidíme jak nás tyto rezonance ovlivňují.

Biologický důkaz

Američtí vědci experimentovali s krvinkami z ústní sliznice dobrovolníků. Po odebrání vzorku se dívali na videa  plné násilí. Během těchto scén se zvýšila nejen aktivita bílých krvinek v tělech dobrovolníků, vzrostla i aktivita krvinek odebraných. Tento jev bylo možné pozorovat, i když byl dárce vzdálen 12 kilometrů.

Pokud nemáme dostatek sil, jsme pod stálým tlakem stresových situací , dochází více k destrukci buněk , vnitřních systémů. Buňky nestačí regenerovat, nestačí  se přirozeně dělit.

Dochází k narušení homeostázy, snižuje se schopnost adaptace na měnící se situace.

Počet našich buněčných elektráren  MITOCHONDRIÍ se výrazně snižuje. Dochází ke zhoršení výkonu, opakujících se potíží a předčasnému opotřebení a rychlejšímu STÁRNUTÍ. Což je problém našeho těla a našeho BIOPOLE. Tohle narušení  zpočátku nevidíme, necítíme. A přitom k narušení již dochází uvnitř .

Dá se zpomalit tento proces ?

Ano

Jak?

Včasným zjištěním a změřením adaptační kondice našeho organismu. Podle zjištěných dat aplikace konkrétních postupů na úrovni našeho hmotného těla a jeho energií – vibrací.

Potřebujeme VIDĚT a MÍT DOBRÝ POCIT , zda funguje a má výsledky  doporučený postup.

  1. 1. VIDĚT očima OBRÁZEK SVÉ ŽIVÉ KRVE = zrcadlo naší výživy, odpočinku, stresu,..

Je jedinečnou možností nahlédnout do vnitřního prostředí organismu (vitalita krvinek, metabolity, toxické látky,..)a můžeme porovnat a kontrolovat úspěšnost postupu.

Zakyselení , metabolický zbytek    zdravé krvinky

  1. ZJISTIT V JAKÉ KONDICI JE MŮJ ADAPTAČNÍ SYSTÉM  pomocí variability srdečního rytmu HRV  a HV .

Velmi žádoucí pro nastavení konkrétního postupu. Je nutné začít na správném místě a správnými prostředky a metodami. Každý člověk je jedinečný a musí mít také svůj jedinečný postup. U někoho je třeba začít opatrněji a pomaleji.Nejprve pořádně posílit vyčerpaný a oslabený organismus. Někdo se může směle pustit do náročného postupu detoxikace zároveň s „opravou“ dalších oblastí rychleji.

Příklad jednoho z více parametrů

autokorelace  autokorelace vzorováez názvu

vyčerpanost                                                            výborná adaptace – kondice

Mít možnost vidět výsledky na vlastní oči. Mít stálou objektivní kontrolu. To je důležité a motivující pro další pokračování.

Kdy začít?

Podle posledních údajů začínají problémy již u 30leté generace. Ve 40letech se začínají projevovat typické problémy, zhoršení kondice, únava,zvýšení hmotnosti a další. V 50letech  to už jsou významné změny. Fyzická omezení se projevují  výrazněji i na psychice. A od 55 je to dost sešup dolů,….pokud to dopustíme.

V každém věku se dá něco dělat. Čím dříve, tím lépe. V případě totálního zničení toho však už moc nenaděláme.

Co je dobré pochopit ?

Každý pocit, každá myšlenka i vzpomínka vyvolává i biologickou rezonanci, tedy souhlasné kmitání na tělesné rovině. A právě pomocí patřičných frekvencí můžeme pomoci naladit tyto pocity na pozitivní  vibrace, které pomáhají. Přímo přístrojovými vibracemi, hudbou, barvami, obrazy, terapeutickými technikami . Základním předpokladem je člověk má své PROČ se uzdravit a žít krásný život. Dobře zvládat i náročné situace.

MÍT SKVĚLOU KONDICI , BÝT MIMO PRŮMĚR SVÉ VĚKOVÉ KATEGORIE. SVŮJ ŽIVOT SI UŽÍVAT.

Aja_pro_web6

 

Comments are closed.